Om Hegna Bygg
Spesialkompetanse
Yrkeserfaring
Utdannelse
Noen referanser
Kontakt
 

Yrkeserfaring

 
   

• Rådgivende ingeniør i Bygningsteknisk konsulentkontor
• Ansatt i Entreprenørfirma i Oslo
• Ansatt i Block Watne, diverse lederstillinger:
- Byggesjef for Østlandsavdeling
- Ansvarlig for feltutbygging ved hovedkontoret i Sandnes:
- Arbeidet blant annet med utvikling av eneboligfelter i Norge, Danmark og Island.

•Egen virksomhet, noen prosjekter:
Ansvarlig leder for utbygging av 650 hus for den Liberianske stat i Vest-Afrika. Engasjement i 2 år i samarbeid med GIEK.

Prosjektleder for utbygging av fritidsboliger på Costa Blanca-kysten i Spania.
Ansvarlig for utbygging av boligprosjekter i Sverige i samarbeid med svensk ferdighusfirma.

Engasjert som byggteknisk rådgiver og prosjektstyrer i ulike ferdighusprosjekter i Norge, og i bygging av ferdighusfabrikk i Baltikum.

Oppføring av nytt kontorbygg på Gardermoen for Sundt Air.

Prosjektering og bygging av ny flyhangar for Sundt Air på Gardermoen.

Omprosjektering og ombygging av fabrikkbygning i Sandvika Bærum til undervisningsformål for BI.

Rehabilitering av kai/bro og kontorbygg på Dronningen i Oslo. Arbeidet inkluderte betongarbeider under og over vann.

Sakkyndig i tvistesaker

  Ingerlien 5 • 1365 Blommenholm • Telefon 67 54 65 30 • Telefaks 67 54 79 66 • Mobil 922 14 009 • e-post: hegna@c2i.net