Om Hegna Bygg
Spesialkompetanse
Yrkeserfaring
Utdannelse
Noen referanser
Kontakt
 

Utdannelse

 
   

Bygningsingeniør fra Oslo Ingeniørhøyskole

Tilleggsutdannelse:
Tømmermester
Murmester

Diverse kurs
Sentral godkjenning


  Ingerlien 5 • 1365 Blommenholm • Telefon 67 54 65 30 • Telefaks 67 54 79 66 • Mobil 922 14 009 • e-post: hegna@c2i.net