Om Hegna Bygg
Spesialkompetanse
Yrkeserfaring
Utdannelse
Noen referanser
Kontakt
 

Spesialkompetanse

 
   

Totalentrepriser byggeprosjekt:
- Planlegging/prosjektering
Planlegging og forprosjektering av byggeprosjekter i henhold til byggherres behov. Sikrer at bygget blir
oppført med ønsket kvalitet innenfor definerte økonomiske rammer til avtalt tid, og at bygget ved ferdigstillelse inneholder ønskede funksjoner og tilfredsstiller definerte behov.

- Prosjektledelse
Ivaretar byggherrens interesser i gjennomføringsfasen, praktisk, teknisk og økonomisk.

- Bygging/gjennomføring
Byggeledelse av totalentrepriser og delprosjekter.

- Evaluering
Gjennomgang før, i og etter byggeprosess av hele eller deler av prosjekter for å avdekke eventuelle avvik, mangler eller annet i forhold til opprinnelig plan.

  Ingerlien 5 • 1365 Blommenholm • Telefon 67 54 65 30 • Telefaks 67 54 79 66 • Mobil 922 14 009 • e-post: hegna@c2i.net