Om Hegna Bygg
Spesialkompetanse
Yrkeserfaring
Utdannelse
Noen referanser
Kontakt
 

Noen referanser

 
   

”Hegna Bygg prosjekterte og bygget Nord-Europas største forretningsflysenter med høy kvalitet innenfor tidsfristen under budsjett.”
Tor Bratli, Adm. direktør Sundt Air

”Dag Hegna har vært prosjektleder for oppføringen av en dobbelgarasje på vår eiendom. Vi er meget tilfreds med at bygget har fått de ønskede kvaliteter og at budsjett og fremdrift er overholdt. Dag Hegnas byggtekniske ekspertise spart oss for ekstrautgifter, sikret fremdrift og berget nattesøvnen.
Bernt Jacobsen, privatperson Blommenholm


  Ingerlien 5 • 1365 Blommenholm • Telefon 67 54 65 30 • Telefaks 67 54 79 66 • Mobil 922 14 009 • e-post: hegna@c2i.net